Obchodní podmínky

 1. Úvod
  1.1  Provozovatel psí školky a hotelu – Psí školka Praha je Vladislav Lukáč
   (dále jen provozovatel), Hrubínova 3, Praha 4 Modřany.  IČO:15112993
  1.2  Provozovna je  Hrubínova 3, Praha 4 Modřany.
  1.3  Obchodní podmínky upravují vztah mezi provozovatelem a zákazníkem.
  1.4  Zákazník je majitelem psa a má zájem o jeho pobyt v psí školce a hotelu.

 2. Rezervace pobytu 
  2.1  Zákazník na webových stánkách vyplní rezervační formulář nejpozději 24 hodin před příchodem do psí školky nebo hotelu
  2.2 Pozdější rezervace je možná pouze telefonicky.
  2.3 Při potvrzení rezervace provozovatelem, zákazník obdrží registrační formulář, který vyplní a odešle zpět emailem.

 3. Převzetí psa
  3.1 Před prvním pobytem psa, musí majitel podepsat registrační formulář a smlouvu.
  3.2 Před prvním pobytem je majitel povinen absolvovat jednu krátkou návštěvu, aby     si pes zvykl na nové prostředí.
  3.3 Majitel souhlasí s tím, že pes může být s jinými psy.
  3.4  Provozovatel si vyhrazuje právo nepřijmout psa z důvodu, že není řádně očkován (vzteklina, psinka, infekční hepatitida, parvoviróza, psincový kašel, leptospiróza) nebo je napadený vnějšími či vnitřními parazity, jeví známky nemoci, je agresivní nebo nadměrně špinavý.
  3.5 Hárající feny nemohou být přijaty.
  3.6  Po převzetí psa do i ze školky a hotelu bude sepsán předávací protokol.

 4. Pobyt ve školce/hotelu
  4.1  Provozovatel se zavazuje, že pes bude pod neustálím dohledem personálu.
  4.2  V případě, že hlídaný pes způsobí zranění ostatním psům nebo způsobí škodu na majetku ručí jeho majitel za náhradu.
  4.3 Provozovatel je povinen zajistit nutnou veterinární péči.
  4.4 Všechny náklady budou zákazníkem uhrazeny při vyzvednutí psa.
  4.5  Provozovatel na základě těchto obchodních podmínek může žádat úhradu škody vzniklou v důsledku nakažení ostatních psů nemocí či parazitem a nepravdivými údaji o stavu psa.

 5. Cena za pobyt
  5.1  Cena za pobyt a služby se řídí platným ceníkem na webových stránkách.
  5.2 V ceně není zahrnuta strava.
  5.3  Cena za pobyt se hradí celá v hotovosti při převzetí psa k pobytu.
  5.4 V případě,že pobyt trvá déle než bylo zaplaceno je třeba uhradit rozdíl při vyzvednutí psa.

 6. Závěrečné ustanovení
  6.1 Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek. Tuto změnu oznámí zákazníkovi e-mailem.
  6.2 Tyto obchodní podmínky a práva a povinnosti v nim neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. Občanským zákoník v platném znění.
   

Obchodní podmínky ze dne 11.2. 2014